Реагентний фільтр WS1TC IFE 1047-1

Постачальник:
Clack Corporation

Призначення

Автоматичні фільтри-знезалізувачі призначені для реагентного видалення з води розчиненого заліза, марганцю і сірководню.

Принцип дії

Вода, проходячи через фільтруюче середовище, яке слугує окиснювачем, звільняється від розчиненого у воді сірководню, заліза і марганцю (які переходять в нерозчинену форму і випадають в осад). Осад затримується в шарі фільтруючого завантаження, і надалі вимивається в дренаж при зворотному промиванні. Після вироблення ємкості фільтруючого завантаження, проводиться регенерація шляхом розпушування і подальшого повільного просочування розчину перманганату калію крізь наповнювач.

Існують два методи регенерації наповнювачів Manganese GreenSand і MTM - це відкладена регенерація і постійна регенерація.

При відкладеній регенерації промивання фільтру встановлюється на нічний час, в який не планується передбачуваного водорозбору. Відновлення фільтруючої здатності відбувається при зворотному промиванні з подальшою регенерацією наповнювача фільтру розчином перманганату калію. Частота регенерації залежить від сумарного вмісту у воді заліза, марганцю, сірководню і сульфідів, кількості наповнювача знезалізувача і інтенсивності водорозбору. Тривалість регенерації залежить від індивідуальних умов експлуатації і конфігурації системи і може складати від 70 до 130 хвилин.

При постійній регенерації перед фільтром-знезалізувачем в магістраль дозується розчин перманганату калію, або хлор і розчин перманганату калію (залежно від поєднання домішок і їх концентрацій). Після введення вищезазначених окиснювачів, залізо, марганець і сірководень окислюються і утворюють нерозчинні осідання, які в подальшому затримуються в шарі фільтруючого завантаження. Для відновлення здатності фільтруючого наповнювача, необхідне лише зворотне промивання. Тривалість регенерації скорочується до 20-40 хвилин. За такою схемою, як правило, працюють промислові фільтри.

Умови використання

Величина сервісного і пікового потоків у фільтрах-знезалізувачах залежить від сумарної концентрації заліза, марганцю і сірководню у воді. Величини потоків, вказаних в таблиці технічних даних розраховані при вмісті заліза у воді 0-3 мг/л, рН ≥ 7,0 і часу безперервної фільтрації 1 години При відмінних від даних умовах експлуатації величини сервісних потоків можуть відрізнятися від заявлених в таблиці. В цьому випадку зверніться за консультацією до фахівців.

Продуктивність насосного устаткування або пропускна спроможність напірної магістралі повинні забезпечувати необхідні для зворотного промивання витрати. Недостача води під час зворотного промивання (при потоках на промивання менш потрібних) наводить до злежування наповнювача і скорочення його терміну служби.

Для підбору фільтрів-знезалізувачів необхідні наступні дані:

 • Склад води
 • Тип і продуктивність насосного устаткування перед системою фільтрації (або діаметр напірної магістралі і тиск в ній)
 • Кількість води, споживана за добу
 • Режим водоспоживання
 • Тип каналізаційної системи

Технічні характеристики і умови експлуатації:

 • Межі видалення заліза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 мг/л*
 • Вміст заліза на виході фільтру, при потоці не більш номінального . . . . . . . . . . . .  ≤ 0,3 мг
 • Робочий діапазон тисків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2,5-6 бар
 • Максимальний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,62 бар
 • Робочий діапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35 °С
 • Термін служби наповнювача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 роки
 • Реагент, використовуваний для регенерації наповнювача . . . . . . . . . . . . . .  Кmno4 (розчин)
 • Кількість Кmno4 для регенерації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28,3 л – MGS
 • Напруга живлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В
 • Споживаний струм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 400 мА

* Для приведення концентрацій марганцю і сульфідів до еквівалентної концентрації заліза необхідно величини концентрацій заліза помножити на 1, марганцю на 2, сульфідів або сірководню на 5. Сумарний вміст заліза, марганцю і сірководню не повинно перевершувати вказаного значення.

Інструкція Завантажити
Листівка Завантажити
Гігіенічний висновок Завантажити